ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Negrita
ตัวหนา (ข้อความ)
Plantilla (la)
แบบ
Preferencias (las)
การตั้งค่า
Marcar la casilla
ขีดกากบาทในกล่อง
Transferencia de archivo (la)
การถ่ายโอนไฟล์
Inicio de session
เข้าสู่ระบบ
Palabra clave (la)
คำหลัก
Nombre de usuario (el)
ชื่อผู้ใช้
Contraseña (el)
รหัสผ่าน
Firma digital (la)
ลายเซ็นดิจิตอล
Dominio público (el)
สาธารณะสมบัติ
Ancho de banda (el)
ช่วงความถี่ของคลื่น
Anuncio (el)
แบนเนอร์
Ícono (el)
ไอคอน
Preguntas frecuentes (las)
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว