ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 105 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Atrás
กลับ
Adelante
ข้างหน้า
Guardar
บันทึก
Navegar
ท่อง (เว็บ)
Descargar
ดาวน์โหลด
Ejecutar
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
Clic
กด
Arrastrar
ลาก
Pegar
ปล่อย
Actualizar
อัพเดท
Menú desplegable
เมนูแบบเลื่อนลง
Detener
หยุด

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว