ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Pagina de inicio (la)
หน้าแรก
Subir
อัพโหลด
Elija
เลือก
Carpeta (la)
โฟลเดอร์
Barra de herramienta (la)
แถบเครื่องมือ
Regresar
กลับไป
Marcador
บุ๊กมาร์ก
Arroba (la)
ที่ (@)
Barra diagonal (la)
ทับ (/)
Dos puntos (los)
ทวิภาค (:)