บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 102 การงาน: การหางาน

คำศัพท์

คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
¿Tiene permiso de trabajo?
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Tengo permiso de trabajo
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
No tengo permiso de trabajo
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
¿Cuándo puede empezar?
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
Pago diez dólares la hora
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Le pagaré semanalmente
ต่อเดือน
Al mes
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Esté aquí a las ocho de la mañana
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
El trabajo se acaba a las cuatro y media
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Tiene los sábados y domingos libres
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Tiene que usar uniforme
คุณทำเช่นนี้
Hágalo así

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม