ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Tiene permiso de trabajo?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Tengo permiso de trabajo
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
No tengo permiso de trabajo
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
¿Cuándo puede empezar?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Pago diez dólares la hora
ผมจ่ายสิบเหรียญต่อชั่วโมง
Le pagaré semanalmente
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Al mes
ต่อเดือน
Esté aquí a las ocho de la mañana
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
El trabajo se acaba a las cuatro y media
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Tiene los sábados y domingos libres
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Tiene que usar uniforme
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Hágalo así
คุณทำเช่นนี้