ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 101 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Estoy buscando trabajo
ผมกำลังมองหางาน
¿Puedo ver su hoja de vida?
ผมขอดูประวัติการทำงานของคุณได้ไหม
Está es mi hoja de vida
นี่คือประวัติการทำงานของผม
¿Tiene referencias a las que pueda llamar?
มีชื่อบุคคลอ้างอิงที่ผมจะติดต่อไปได้ไหม
Aquí tiene una lista de mis referencias
นี่คือรายการของบุคคลอ้างอิงของผม
¿Cuánta experiencia tiene?
คุณมีประสบการณ์ทำงานมากแค่ไหน
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en esta especialidad?
คุณทำงานในด้านนี้มานานเท่าไหร่แล้ว
Tres años
3 ปี
Estoy graduado de la secundaria
ผมจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
Estoy graduado de la universidad
ผมจบการศึกษาระดับวิทยาลัย
Busco trabajo de media jornada
ฉันกำลังหางานนอกเวลา
Quiero trabajar tiempo completo
ผมต้องการจะทำงานเต็มเวลา
¿Ofrece seguro médico?
สวัสดิการของคุณมีประกันสุขภาพหรือไม่
Si, cuando complete seis meses de trabajo aquí
ใช่ หลังจากหกเดือนของการทำงานที่นี่