ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Estoy buscando una grapadora
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Tachuela (la)
เป๊ก
Lápiz (el)
ดินสอ
Libro (el)
หนังสือ
Papel (el)
กระดาษ
Cuaderno (el)
สมุดบันทึก
Diapositivas (las)
สไลด์
Calendario (el)
ปฏิทิน
Cinta (la)
เทป
Necesito encontrar un mapa
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่