ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Dónde están las tijeras?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Sacapuntas (el)
กบเหลาดินสอ
Clip (el)
คลิปหนีบกระดาษ
Necesito un bolígrafo
ผมต้องการปากกา
Bloc (el)
สมุดฉีก
Regla (la)
ไม้บรรทัด
Sobre (el)
ซองจดหมาย
Estampilla (la)
แสตมป์
Pegamento (el)
กาว
Borrador (el)
ยางลบ