บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 97 ออฟฟิซ: อุปกรณ์

คำศัพท์

เครื่องแฟ็กซ์
Fax (el)
เครื่องถ่ายเอกสาร
Fotocopiadora (la)
โทรศัพท์
Teléfono (el)
เครื่องพิมพ์ดีด
Máquina de escribir (la)
เครื่องฉาย
Proyector (el)
คอมพิวเตอร์
Computador (el)
จอภาพ
Pantalla (la)
เครื่องพิมพ์ทำงานหรือไม่
¿Está trabajando la impresora?
แผ่นดิสก์
Disquete (el)
เครื่องคิดเลข
Calculadora (la)

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม