ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 95 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Tiene muletas?
คุณมีไม้เท้าไหม
Torcedura (la)
เคล็ด
Usted tiene una fractura
คุณทำกระดูกหัก
Necesito medicina para el dolor
ผมจำเป็นยาสำหรับอาการปวด
Yo no tengo la presión alta
ผมไม่ได้มีความดันโลหิตสูง
Estoy embarazada
ฉันตั้งท้อง
Yo tengo salpullido
ผมเป็นผื่น
La cortada está infectada
มีการติดเชื่อในแผลที่ถูกบาด
Mire este moretón
ดูที่แผลฟกช้ำนี่
Influenza (la)
ไข้หวัดใหญ่
Estoy resfriado
ผมมีอาการเป็นหวัด
Yo tengo escalofríos
ผมมีอาการหนาวสั่น
¿Dónde le duele?
เจ็บที่ไหน
En todas partes
ทุกที่
¿Desde cuándo se siente así?
นานแค่ไหนแล้วที่คุณรู้สึกแบบนี้
Me he sentido así por tres días
ผมได้รู้สึกแบบนี้มาเป็นเวลา 3 วันแล้ว
¿Está tomando algún medicamento?
คุณกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
Sí, para el corazón
ใช่ สำหรับหัวใจของผม