ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 94 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Tiene fiebre?
คุณมีไข้หรือไม่
Sí, tengo fiebre
ใช่ ผมมีไข้
Tengo fiebre desde ayer
ผมมีไข้ตั้งแต่เมื่อวาน
¿Puede llamarme a un doctor, por favor?
คุณจะกรุณาเรียกหมอให้ได้ไหม
¿Cuándo va a venir el doctor?
เมื่อไหร่หมอจะมา
Me duele el pie
เท้าของผมเจ็บ
Yo me caí
ผมล้ม
Tuve un accidente
ผมประสบอุบัติเหตุ
Creo que me lo quebré
ผมคิดว่าผมทำมันหัก
Descanso en cama
พักบนเตียง
Bolsa térmica (la)
กระเป๋าไฟฟ้า
Bolsa de hielo (la)
เจลเก็บความเย็น
Soporte (el)
ผ้าคล้องแขนคนเจ็บ
Necesita enyesarlo
คุณจำเป็นต้องเข้าเฝือก

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ