ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 93 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Necesito ver a un médico
ผมจำเป็นต้องพบแพทย์
¿Está el doctor en la oficina?
หมออยู่หรือเปล่า
No me siento bien
ผมรู้สึกไม่สบาย
Yo estoy enfermo
ผมป่วย
Tengo dolor de estómago
ผมมีอาการปวดท้อง
Tengo dolor de cabeza
ผมมีอาการปวดศีรษะ
Acostar
นอนพักผ่อน
Me duele la garganta
ผมเจ็บคอ
Tengo náusea
ผมรู้สึกคลื่นไส้
Tengo una alergia
ผมมีอาการแพ้
Tengo diarrea
ผมมีอาการท้องเสีย
Estoy mareado
ผมเวียนหัว
Tengo una migraña
ผมมีอาการไมเกรน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ