ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 92 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

En el campo
ในประเทศ
Campo (el)
สนาม
Establo (el)
ยุ้งข้าว
Granja (la)
ไร่นา
Granjero (el)
ชาวนา
Tractor (el)
รถแทรกเตอร์
El cielo es bonito
ท้องฟ้าสวยงาม
Hay muchas estrellas
มีดาวเยอะมากมาย
Es luna llena
มันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
Yo amo el sol
ผมรักดวงอาทิตย์

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ