ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 91 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

A mí no me gustan los insectos
ผมไม่ชอบแมลง
Abeja (la)
ผึ้ง
¿Siempre hay tantas moscas?
มีแมลงวันเยอะอย่างนี้เสมอหรือ
¿Qué tipo de araña?
แมงมุมชนิดไหน
Gusano (el)
หนอน
Mariposa (la)
ผีเสื้อ
Mariquita (la)
เต่าทอง
Hormiga (la)
มด
Oruga (la)
บุ้ง
Las cucarachas son sucias
แมลงสาบสกปรก
Esto es repelente contra los mosquitos
นี่คือยากันยุง

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ