ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 90 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Aquí hay muchas ranas
ที่นี่มีกบหลายตัว
Pato (el)
เป็ด
¿El loro habla?
นกแก้วสามารถพูดคุยได้ไหม
Tortuga (la)
เต่า
Mono (el)
ลิง
¿Es venenosa la culebra?
งูมีพิษไหม
Vaca (la)
วัว
Lagartija (la)
จิ้งจก
Ratón (el)
หนู
Cocodrilo (el)
จระเข้

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ