ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 87 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Yo necesito ir a caminar
ผมจำเป็นต้องไปเดินเล่น
Yo no necesito ver televisión
ผมไม่จำเป็นต้องดูโทรทัศน์
Yo no necesito ver la película
ผมไม่จำเป็นต้องดูหนังนั่น
Yo necesito usar el computador
ผมจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
Yo necesito cruzar la calle
ผมจำเป็นต้องข้ามถนน
Yo necesito gastar dinero
ผมจำเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
Yo necesito enviarlo por correo
ผมจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์
Yo necesito hacer la cola
ผมจำเป็นต้องยืนเข้าแถว
Yo no necesito depositar dinero en el banco
ผมไม่จำเป็นต้องฝากเงินเข้าธนาคาร

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน