ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 86 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

A mí me gusta tomar fotos
ผมชอบถ่ายภาพ
A mí me gusta tocar la guitarra
ผมชอบเล่นกีตาร์
A mí no me gusta tejer
ผมไม่ชอบการถัก
A mí no me gusta pintar
ผมไม่ชอบทาสี
A mí me gusta leer
ผมชอบอ่าน
A mí no me gusta hacer aeromodelos
ผมไม่ชอบสร้างเครื่องบินแบบจำลอง
A mí me gusta escuchar música
ผมชอบฟังเพลง
A mí me gusta coleccionar estampillas
ผมชอบสะสมแสตมป์
A mí no me gusta cantar
ผมไม่ชอบร้องเพลง
A mí me gusta dibujar
ผมชอบวาดรูป

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล