ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 84 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Es la playa de arena?
ที่ชายหาดมีทรายเยอะไหม
¿Hay algún salvavidas?
มีเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตคนตกน้ำไหม
¿A qué horas?
ระหว่างเวลาอะไร
¿Es seguro para niños?
มันปลอดภัยสำหรับเด็กหรือไม่
¿Es seguro nadar aquí?
มันปลอดภัยที่จะว่ายน้ำที่นี่ไหม
¿Podemos nadar aquí?
เราสามารถว่ายน้ำที่นี่ได้ไหม
¿Está fría el agua?
น้ำเย็นไหม
¿Se puede bucear aquí sin peligro?
เราสามารถดำน้ำที่นี่โดยไม่มีอันตรายได้หรือไม่
¿Hay una contracorriente peligrosa?
ตรงนี้มีคลื่นใต้น้ำอันตรายไหม
¿A qué hora es la marea alta?
น้ำขึ้นกี่โมง
¿A qué hora es la marea baja?
น้ำลดกี่โมง
¿Hay una corriente fuerte?
มีกระแสน้ำแรงหรือเปล่า
¿Comó llego a la isla?
ผมจะไปยังเกาะได้อย่างไร
¿Hay algún barco que nos pueda llevar allá?
มีเรือที่จะพาเราไปได้หรือไม่

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต