ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 82 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Concha de mar (la)
เปลือกหอย
Caballo de mar (el)
ม้าน้ำ
Ballena (la)
ปลาวาฬ
Cangrejo (el)
ปู
Delfín (el)
ปลาโลมา
Foca (la)
แมวน้ำ
Estrella de mar (la)
ปลาดาว
Pez (el)
ปลา
Tiburón (el)
ปลาฉลาม
Piraña (la)
ปลาปิรันย่า
Medusa (la)
แมงกะพรุน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์ บทเรียน 101. การงาน: การสมัครงาน บทเรียน 102. การงาน: การหางาน