ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 80 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

En la playa
ที่ชายหาด
Tomar el sol
อาบแดด
Mar (el)
ทะเล
Ola (la)
คลื่น
Arena (la)
ทราย
Puesta del sol (la)
พระอาทิตย์ตกดิน
Isla (la)
เกาะ
Lago (el)
ทะเลสาป
Océano (el)
มหาสมุทร
Puerto (el)
ท่าเรือ
Bahía (la)
อ่าว
Costa (la)
ชายฝั่ง
Marea alta (la)
น้ำขึ้น
Marea baja (la)
น้ำลด
Toallas (las)
ผ้าขนหนู

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ บทเรียน 96. หมอ: การขอความช่วยเหลือ บทเรียน 97. ออฟฟิซ: อุปกรณ์ บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน บทเรียน 100. ออฟฟิซ: เฟอร์นิเจอร์