ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 75 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

No puedo comer azúcar
ผมไม่สามารถกินน้ำตาล
Cereal (el)
ธัญญาหาร
Galleta (la)
คุกกี้
Baguette (el)
ขนมปังก้อนยาวๆ
Rosquilla (la)
โดนัท
Tarta (la)
พายขนาดเล็ก
Postre (el)
ขนมหวาน
Pastel (el)
เค้ก
Tortilla (la)
แผ่นตอร์ตียา
Sándwich (el)
แซนด์วิช

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง บทเรียน 90. วันหยุด: สัตว์ป่า บทเรียน 91. วันหยุด: แมลง บทเรียน 92. วันหยุด: ในประเทศ บทเรียน 93. หมอ: ไม่สบาย บทเรียน 94. หมอ: บาดเจ็บ บทเรียน 95. หมอ: สนทนากับหมอ