บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 69 อาหาร: ร้านขายกับข้าว

คำศัพท์

ร้านขายกับข้าว
Supermercado (el)
ร้านขายกับข้าวเปิด
El supermercado está abierto
ปิด
Cerrado
รถเข็นช้อปปิ้ง
Carrito
ตะกร้า
Cesta
มีข้าวไหม
¿Ustedes tienen arroz?
ซื้อ
Comprar
จ่ายเงิน
Pagar
อยู่ช่องไหน
¿En qué pasillo?
ร้านขายเนื้อ
Carnicería (la)
เบเกอรี่
Panadería (la)
น้ำอยู่ที่ไหน
¿En dónde está el agua?

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม