ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 69 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Supermercado (el)
ร้านขายกับข้าว
El supermercado está abierto
ร้านขายกับข้าวเปิด
Cerrado
ปิด
Carrito
รถเข็นช้อปปิ้ง
Cesta
ตะกร้า
¿Ustedes tienen arroz?
มีข้าวไหม
Comprar
ซื้อ
Pagar
จ่ายเงิน
¿En qué pasillo?
อยู่ช่องไหน
Carnicería (la)
ร้านขายเนื้อ
Panadería (la)
เบเกอรี่
¿En dónde está el agua?
น้ำอยู่ที่ไหน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น บทเรียน 88.วันหยุด: กิจกรรมพื้นฐาน บทเรียน 89. วันหยุด: สัตว์เลี้ยง