ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 66 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Cómo se prepara eso?
สิ่งนี้จัดเตรียมอย่างไร
Al horno
อบ
A la parrilla
ย่าง
Asado
ย่าง
Frito
ทอด
Salteado
ผัด
Tostado
ปิ้ง
Al vapor
นึ่ง
Picado
สับ
Esto está quemado
มันไหม้
Desayuno (el)
อาหารเช้า
Almuerzo (el)
อาหารกลางวัน
Cena (la)
อาหารเย็น
Merienda (la)
ขนมขบเคี้ยว
Estoy a régimen
ผมกำลังลดน้ำหนัก
Soy vegetariano
ผมเป็นมังสวิรัต
Yo no como carne
ผมไม่กินเนื้อสัตว์
Yo soy alérgico a las nueces
ผมแพ้ถั่ว

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน บทเรียน 84. ชายทะเล: ระวังคลื่นใต้น้ำ บทเรียน 85. ชายทะเล:ผมต้องการอาบแดด บทเรียน 86. วันหยุด: สิ่งที่ผมชอบทำ บทเรียน 87. วันหยุด: ผมจำเป็น