บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 64 ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร

คำศัพท์

เนื้อนี้ดิบ
La carne está cruda
ผมชอบเนื่อไม่สุกมาก
A mí me gusta poco cocido
ผมชอบเนื้อสุกปานกลาง
A mí me gusta término medio
เนื้อสุกๆ
Bien cocido
ผมอยากลองอาหารพื้นบ้าน
Quiero probar un plato típico de la región
ผมแพ้อาหารหลายอย่าง
Yo tengo alergias a diferente comidas
มันมีส่วนผสมอะไรบ้าง
¿Qué ingredientes tiene?
คุณมีเนื้อชนิดไหน
¿Qué tipo de carne tiene?

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม