ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Dónde hay un buen restaurante?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
Necesitamos una mesa para cuatro
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
Quisiera reservar una mesa para dos
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Mesero (el)
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Mesera (la)
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
¿Puedo ver el menú?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
¿Qué me recomienda?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
¿Qué está incluido?
รวมอะไรบ้าง
¿Viene con ensalada?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
¿Cuál es la sopa del día?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
¿Cuáles son los platos del día?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
¿Qué le gustaría comer?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
El postre del día
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน