ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Uso una talla grande
ผมใส่ขนาดใหญ่
Mediano
กลาง
Pequeño
เล็ก
¿Tiene usted una talla más grande?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
¿Tiene usted una talla más pequeña?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
Esto me queda apretado
นี่มันแน่นเกินไป
Me queda bien
พอดีกับผมเลย
¿Dónde puedo conseguir un traje de baño?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Ropa (la)
เสื้อผ้า
Blusa (la)
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Vestido (el)
เสื้อชุด
Pantalones cortos (los)
กางเกงขาสั้น
Yo lo compro
ผมจะซื้อมัน
A mi me gusta esta camisa
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร