ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Voy a ir de compras
ผมจะไปช้อปปิ้ง
¿Dónde está la zona comercial?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Yo quiero ir al centro comercial
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
¿Puede usted ayudarme?
คุณช่วยผมได้ไหม
Sólo estoy mirando
ผมแค่ดูเฉยๆ
¿Podría mostrarme unas camisas?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
¿Dónde están los vestidores?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
¿Puedo probármelo?
ผมลองได้ไหม
El color no me sienta bien
สีไม่เหมาะกับผม
¿Usted lo tiene en otro color?
คุณมีสีอื่นไหม
Me gusta
ผมชอบมัน
No me gusta
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส