ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 55 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Yo necesito un taxi
ฉันต้องการแท็กซี่
¿Cuánto cuesta el viaje?
ค่าโดยสารเท่าไหร่
Tráfico (el)
การจราจร
Helicóptero (el)
เฮลิคอปเตอร์
Avión (el)
เครื่องบิน
Tren (el)
รถไฟ
Estación del metro (la)
สถานีรถไฟใต้ดิน
Barco (el)
เรือ
Bicicleta (la)
รถจักรยาน
Camión (el)
รถบรรทุก
Carro (el)
รถ
Autobús (el)
รถบัส
Estacionamiento (el)
โรงจอดรถ
Parquímetro (el)
มีเตอร์เก็บค่าจอดรถ

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร