ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 54 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Puedo comprarle una bebida?
ฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม
¿Hay qué pagar la entrada?
มีค่าเข้าไหม
Una cerveza por favor
ขอเบียร์ครับ
Quiero un vaso de vino rojo
ฉันต้องการไวน์แดงหนึ่งแก้ว
¿Qué tipo de cerveza?
เบียร์ยี่ห้ออะไร
Vino blanco
ไวน์ขาว
Necesito un trago
ฉันต้องการเครื่องดื่ม
¿Quieres bailar?
คุณต้องการที่จะเต้นรำไหม
Si, quiero bailar
ใช่ ฉันต้องการที่จะเต้นรำ
No quiero bailar
ฉันไม่ต้องการที่จะเต้นรำ
Estoy preocupado
ผมกังวล
No puedo encontrar a mi papá
ฉันหาพ่อไม่เจอ
Estoy perdido
ฉันหลงทาง
Espéreme, por favor
รอฉันแป๊ปนึ่ง
Yo necesito a la policía
ฉันต้องการตำรวจ
¡Socorro!
ช่วยด้วย

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่