บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 53 รอบเมือง: บนถนน

คำศัพท์

ถนน
Calle (la)
สี่แยก
Intersección (la)
เครื่องหมายจราจร
Señal de tránsito (la)
หัวถนน, มุม
Esquina (la)
ไฟถนน
Poste de luz (el)
สัญญาณไฟจราจร
Semáforo (el)
คนเดินเท้า
Peatón (el)
ถนน
Avenida (la)
ทางม้าลาย
Cruce peatonal (el)
ทางเท้า
Acera (la)
ห้องน้ำ
Baños (los)
ห้องอาบน้ำ
Baño (el)

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม