ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 50 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Mire
มอง
Escuche
ฟัง
Cuidado
ระมัดระวัง
Fuego
ไฟ
Fuera de aquí
ออกไปจากที่นี่
Ayuda
ช่วย
Socorro
ช่วยฉันด้วย
Desee prisa
รีบเร่ง
Alto
หยุด
Policía
ตำรวจ
Es una emergencia
มันเป็นเรื่องฉุกเฉิน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก