ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 45 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Bienvenidos
ยินดีต้อนรับ
Aquí está mi pasaporte
นี่คือพาสปอร์ตของฉัน
¿Tiene algo que declarar?
คุณมีของต้องสำแดงไหม
Sí, tengo algo que declarar
ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องสำแดง
No, tengo nada que declarar
ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดง
Estoy aquí de negocios
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ
Estoy aquí de vacaciones
ฉันมาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อน
Estaré aquí una semana
ฉันที่อยู่ที่นี่เป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์
¿Dónde puedo reclamar mi equipaje?
ฉันจะไปรับกระเป๋าได้ที่ไหน
¿Dónde está la aduana?
ศุลกากรไปทางไหน
¿Por favor, me puede ayudar con las maletas?
รบกวนคุณช่วยฉันยกกระเป๋าได้ไหม
¿Me permite ver el tiquete de las maletas?
ขอฉันดูตั๋วรับกระเป๋าของคุณได้ไหม

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง