ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 43 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Reclamo de equipaje (el)
พื้นที่รับกระเป๋า
Banda transportadora (la)
สายพานลำเลียง
Carrito de equipaje (el)
รถเข็นสัมภาระ
Tiquete de las maletas (el)
ตั๋วรับกระเป๋า
Equipaje extraviado (el)
กระเป๋าหาย
Oficina de objetos perdidos (la)
จุดรับของหาย
Maletero (el)
พนักงานยกกระเป๋า
Ascensor (el)
ลิฟต์
Cintas transportadoras (las)
ทางเดินที่เคลื่อนที่
Entrada (la)
ทางเข้า
Salida (la)
ทางออก
Cambio de dinero (el)
จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน
Parada de autobús (la)
ป้ายรถประจำทาง
Alquiler de autos (el)
รถเช่า

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร