ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 42 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Salida (la)
ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Despegue (el)
กำลังจะบิน
Aterrizaje (el)
กำลังลงจอด
Pista (la)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Llegada (la)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Terminal (el)
อาคารผู้โดยสาร
Sección de no fumar (la)
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Aduana (la)
สำนักงานศุลกากร
Área libre de impuestos (el)
ปลอดภาษี
Guardia de seguridad (el)
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Detector de metales (el)
เครื่องตรวจจับโลหะ
Máquina de rayos X (la)
เครื่อง X-ray
Forma de identificación (la)
แบบฟอร์มการแสดงตัว

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร