ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 41 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Compartimiento de equipaje (el)
ช่องกระเป๋า
Mesita auxiliar (la)
ถาดวางของ
Pasillo (el)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Fila (la)
แถว
Asiento (el)
ที่นั่ง
Almohada (la)
หมอน
Audifonos (los)
หูฟัง
Cinturón (el)
เข็มขัดนิรภัย
Altitud (la)
ระดับความสูง
Salida de emergencia (la)
ทางออกฉุกเฉิน
Chaleco salvavidas (el)
เสื้อชูชีพ
Ala (el)
ปีก
Cola (la)
หาง

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา