บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 41 การเดินทาง: บนเครื่องบิน

คำศัพท์

ช่องกระเป๋า
Compartimiento de equipaje (el)
ถาดวางของ
Mesita auxiliar (la)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Pasillo (el)
แถว
Fila (la)
ที่นั่ง
Asiento (el)
หมอน
Almohada (la)
หูฟัง
Audifonos (los)
เข็มขัดนิรภัย
Cinturón (el)
ระดับความสูง
Altitud (la)
ทางออกฉุกเฉิน
Salida de emergencia (la)
เสื้อชูชีพ
Chaleco salvavidas (el)
ปีก
Ala (el)
หาง
Cola (la)

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม