ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 40 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Aeropuerto (el)
สนามบิน
Avión (el)
เครื่องบิน
Vuelo (el)
เที่ยวบิน
Tiquete (el)
ตั๋ว
Piloto (el/la)
นักบิน
Auxiliar de vuelo (el/la)
แอร์โฮสเตส
Número de vuelo (el)
เที่ยวบินหมายเลข
Puerta de embarque (la)
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Pase de abordar (el)
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Pasaporte (el)
หนังสือเดินทาง
Equipaje de mano (el)
กระเป๋าถือ
Maleta (la)
กระเป๋าเดินทาง
Equipaje (el)
กระเป๋าเดินทาง

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ