บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 40 การเดินทาง: สนามบิน

คำศัพท์

สนามบิน
Aeropuerto (el)
เครื่องบิน
Avión (el)
เที่ยวบิน
Vuelo (el)
ตั๋ว
Tiquete (el)
นักบิน
Piloto (el/la)
แอร์โฮสเตส
Auxiliar de vuelo (el/la)
เที่ยวบินหมายเลข
Número de vuelo (el)
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Puerta de embarque (la)
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Pase de abordar (el)
หนังสือเดินทาง
Pasaporte (el)
กระเป๋าถือ
Equipaje de mano (el)
กระเป๋าเดินทาง
Maleta (la)
กระเป๋าเดินทาง
Equipaje (el)

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม