ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 35 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Viejo
เก่า
Nuevo
ใหม่
Áspero
หยาบ
Liso
เรียบ
Grueso
หนา
Delgado
บาง
Frío
เย็น (อากาศ)
Calor
ร้อน (อากาศ)
Todos
ทั้งหมด
Ninguno
ไม่มี
Antes
ก่อน
Después
หลังจาก

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม