บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Viejo
ใหม่
Nuevo
หยาบ
Áspero
เรียบ
Liso
หนา
Grueso
บาง
Delgado
เย็น (อากาศ)
Frío
ร้อน (อากาศ)
Calor
ทั้งหมด
Todos
ไม่มี
Ninguno
ก่อน
Antes
หลังจาก
Después

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม