ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 34 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Más
มากกว่า
Menos
น้อยกว่า
Correcto
ถูกต้อง
Incorrecto
ไม่ถูกต้อง
Feliz
มีความสุข
Triste
เสียใจ
Limpio
สะอาด
Sucio
สกปรก
Vivo
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Muerto
ตาย
Tarde
สาย
Temprano
แต่แรก

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์