ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 33 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Despacio
ช้า
Rápido
รวดเร็ว
Vacío
ว่างเปล่า
Lleno
เต็ม
Bonito
สวย, น่ารัก
Feo
น่าเกลียด
Ruidoso
เสียงดัง
Callado
เงียบสงบ
Fuerte
แข็งแรง
Débil
อ่อนแอ
Verdad
ความจริง
Mentira
โกหก
Duro
ยาก
Suave
อ่อน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน