ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿Qué día?
วันอะไร
¿Qué mes?
เดือนอะไร
¿Cuándo?
เมื่อไหร่
¿Cuándo es su cita?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Después
ภายหลัง
Siempre
ตลอดเวลา
Antes
ก่อนหน้านี้
Temprano
แต่แรก
Más tarde
ภายหลัง
Muchas veces
หลายครั้ง
Nunca
ไม่เคย
Ahora
ขณะนี้
Una vez
ครั้งหนึ่ง
A veces
บางครั้ง
Pronto
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม