ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Dos mil once
ปีสองพันสิบเอ็ด
Dos mil doce
ปีสองพันสิบสอง
Dos mil trece
ปีสองพันสิบสาม
Dos mil catorce
ปีสองพันสิบสี่
Dos mil quince
ปีสองพันสิบห้า
Dos mil dieciséis
ปีสองพันสิบหก
Dos mil diecisiete
ปีสองพันสิบเจ็ด
Dos mil dieciocho
ปีสองพันสิบแปด
Dos mil diecinueve
ปีสองพันสิบเก้า
¿Qué día es hoy?
วันนี้เป็นวันอะไร
Hoy es el veinte y uno de noviembre
วันนี้ วันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน
Semana pasada (la)
อาทิตย์ที่แล้ว
Mes pasado (el)
เดือนที่แล้ว
Próxima semana (la)
อาทิตย์หน้า
Próximo mes (el)
เดือนหน้า
Próximo año (el)
ปีหน้า
Esta noche
คืนนี้
Anoche
เมื่อคืน
Mañana por la mañana
พรุ่งนี้เช้า
Anteayer
เมื่อวานซืน
Pasado mañana
วันมะรืนนี้
Fin de semana (el)
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน