ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Madrastra (la)
แม่เลี้ยง
Padrastro (el)
พ่อเลี้ยง
Hermanastra (la)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Hermanastro (el)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Suegro (el)
พ่อตา
Suegra (la)
แม่ยาย
Cuñado (el)
พี่เขย
Cuñada (la)
น้องสะใภ้

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน