ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

¿De qué color es?
นี่คือสีอะไร
El color es rojo
สีนี่คือสีแดง
Negro
สีดำ
Azul
สีฟ้า
Café
สีน้ำตาล
Verde
สีเขียว
Anaranjado
สีส้ม
Morado
สีม่วง
Rojo
สีแดง
Blanco
สีขาว
Amarillo
สีเหลือง
Gris
สีเทา
Dorado
ทอง
Plata
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง