ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Detrás de
ข้างหลังของ
Delante de
ข้างหน้าของ
Al lado de
ข้างๆ
La primera puerta a la derecha
ประตูแรกทางขวา
En la cuarta luz volteé a la derecha
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
¿Usted me comprende?
คุณเข้าใจผมไหม
Norte (el)
ทิศเหนือ
Oeste (el)
ทิศตะวันตก
Sur (el)
ทิศใต้
Este (el)
ทิศตะวันออก
A la derecha (la)
ไปทางขวา
A la izquierda (la)
ไปทางซ้าย
¿Hay un ascensor?
มีลิฟท์ไหม
¿Dónde están las escaleras?
บันไดอยู่ที่ไหน
¿En qué dirección?
ไปทางไหน
La segunda puerta a la izquierda
ประตูที่สองด้านซ้าย
En la esquina volteé a la izquierda
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน