ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 17 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Recto
ตรงไปเลย
Atrás
ข้างหลัง
Al frente
ข้างหน้า
Adentro
ข้างใน
Afuera
ข้างนอก
Aquí
ที่นี่
Allá
ที่นั่น
A lo largo de la pared
ตามผนัง
A la vuelta de la esquina
ตรงหัวมุม
En el escritorio
ที่โต๊ะ
En la fila
ในแถว
Abajo
ชั้นล่าง
Arriba
ชั้นบน
Al fondo del pasillo
เลยไปตามทางเดินในตึก

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า