บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Mil
สองพัน
Dos mil
สามพัน
Tres mil
สี่พัน
Cuatro mil
ห้าพัน
Cinco mil
หกพัน
Seis mil
เจ็ดพัน
Siete mil
แปดพัน
Ocho mil
เก้าพัน
Nueve mil
หนึ่งหมื่น
Diez mil

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม