บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Cien
สองร้อย
Doscientos
สามร้อย
Trescientos
สี่ร้อย
Cuatrocientos
ห้าร้อย
Quinientos
หกร้อย
Seiscientos
เจ็ดร้อย
Setecientos
แปดร้อย
Ochocientos
เก้าร้อย
Novecientos
หนึ่งพัน
Mil

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม