บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Diez
ยี่สิบ
Veinte
สามสิบ
Treinta
สี่สิบ
Cuarenta
ห้าสิบ
Cincuenta
หกสิบ
Sesenta
เจ็ดสิบ
Setenta
แปดสิบ
Ochenta
เก้าสิบ
Noventa
หนึ่งร้อย
Cien

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม