บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Once
สิบสอง
Doce
สิบสาม
Trece
สิบสี่
Catorce
สิบห้า
Quince
สิบหก
Dieciséis
สิบเจ็ด
Diecisiete
สิบแปด
Dieciocho
สิบเก้า
Diecinueve
ยี่สิบ
Veinte

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม