บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาสเปน :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Números
หนึ่ง
Uno
สอง
Dos
สาม
Tres
สี่
Cuatro
ห้า
Cinco
หก
Seis
เจ็ด
Siete
แปด
Ocho
เก้า
Nueve
สิบ
Diez

บทเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติม