ภาษาไทย ภาษาสเปน บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาสเปน :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาสเปน ภาษาไทย

Yo
ฉัน
คุณ
Él
เขาผู้ชาย
Ella
เธอ
Nosotros
พวกเรา
Ustedes
พวกคุณ
Ellos
พวกเขา
Mi
ของฉัน
Tu
ของคุณ
Su
ของเขา
Su
ของเธอ
Esto
นี้
Eso
นั้น
Estos
เหล่านี้
Esos
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาสเปน

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร